Menu Zamknij

Regulamin sklepu DobraFolia.pl

Regulamin sklepu internetowego DobraFolia.pl obowiązujący od dnia 28.10.2021 r.

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem sklepu www.dobrafolia.pl jest firma:

Vipak Sp. z o.o.
ul. Zaciszna 6a, 63-200 Jarocin
tel. +48 62 747 22 97,
tel./fax +48 62 747 26 94,
biuro@vipak.pl
NIP: 6171005444, REGON: 250472395
Numer rachunku bankowego: 66 1600 1462 1748 8519 9000 0001

2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sklep – sklep internetowy www.dobrafolia.pl.
 2. Klient – podmiot, który dokonał zakupu w sklepie.
 3. Konsument – Klient, osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – Kodeks Cywilny Art.22.
 4. Serwis – strona internetowa pod adresem www.dobrafolia.pl, pod której adresem działa sklep.
 5. Magazyn – Magazyn firmy Vipak, ul. Zaciszna 6a, 63-200 Jarocin.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu www.dobrafolia.pl.

3. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż produktów opakowaniowych przez Internet. Spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu.

4. Sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem Internetu. Umowa, pomiędzy klientem, a sklepem, zawierana jest na odległość.

II. Zakup w sklepie

1. Klientem sklepu może być osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać po zarejestrowaniu się lub bez rejestracji.

– Klient może dokonać zakupów w sklepie nie rejestrując się w serwisie. Do dokonania zakupu oraz wysyłki towaru konieczne jest jednak podanie wszystkich niezbędnych danych. Warunkiem dokonania zakupów w serwisie jest akceptacja Regulaminu sklepu.

– Klient może dokonać zakupów w sklepie po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Aby przejść do formularza rejestracyjnego należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się” znajdujący się na górze serwisu. Dane, które zostaną podane przez Klienta podczas procesu rejestracji zostaną zapisane w systemie i umożliwią wielokrotne dokonywanie zakupów na koncie. Warunkiem rejestracji w serwisie jest akceptacja Regulaminu sklepu.

3. Po stronie Klienta leży sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta. Klient jest ponadto, zobowiązany do aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

4. Dokonując zakupów w serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane te podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest sklep. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, a także do wystosowania żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.

III. Zamówienia i koszyk

1. Miejsce złożenia zamówienia stanowi sklep internetowy: www.dobrafolia.pl

2. W zależności od rodzaju towarów realizacja zamówienia odbywa się według indywidualnych zaleceń Klienta. Czas jego realizacji uzależniony jest od jego typu produktowego oraz skali.

3. W sytuacji, gdy produkt będący przedmiotem zamówienia nie jest dostępny w całości, Klient może podjąć decyzję o sposobie jego dalszej realizacji. Możliwa jest częściowa realizacja, wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub jego anulowanie w całości. Brak wskazania sposobu dalszej realizacji zamówienia w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia, w którym została wysłana odpowiednia informacja, interpretuje się jako anulowanie zamówienia.

4. Zamówienie realizowane jest w najkrótszym możliwym czasie, na ogół nie przekraczającym 2 pełnych dni roboczych liczonych od dnia jego złożenia. Po złożeniu zamówienia na adres mailowy podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość o jego statusie i terminie realizacji.

IV. Ceny

1. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Ceny nie zawierają kosztu transportu towaru, który uzależniony jest od sposobu jego realizacji i ustalany zgodnie z zapisami z punktu VIII niniejszego regulaminu.

2. Ceny oferowanych towarów nie są stałe i mogą ulec zmianie w czasie. Ponadto, sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, które wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia ich na stronie sklepu.

V. Towary

1. Oferowane przez sklep towary są produktami pełnowartościowymi.

2. Sklep prezentuje oryginalne zdjęcia oferowanych towarów. Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie fotografie przedstawiały realny wygląd produktów. Ewentualne różnice w prezencji mogą dotyczyć kolorystyki. Może to wynikać np. z ustawień monitora. Różnice te nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta.

VI. Sposoby płatności

1. Przewiduje się następujące sposoby płatności za zamówiony towar:

 1. Przelew – przedpłata na konto.
 2. System płatności przelewy24.pl administrowany przez firmę DialCom24.pl.
 3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

2. Przy wyborze płatności tradycyjnym przelewem zapłata powinna zostać wykonana na następujący rachunek bankowy:
66 1600 1462 1748 8519 9000 0001.
W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz numer zamówienia. W przypadku tego typu płatności realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek bankowy.

3. W przypadku dokonania płatności poprzez system przelewy24.pl, zapłata jest księgowana automatycznie, a realizacja zamówienia dokonywana jest najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych.

VII. Czas realizacji zamówienia

Całkowity czas realizacji zamówienia obejmuje okres od chwili złożenia zamówienia do jego wysyłki. Jeśli w magazynie nastąpił chwilowy brak zamówionego towaru, Klient zostanie mailowo lub telefonicznie poinformowany o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

VIII. Transport

1. Dostawy, w zależności od wyboru Klienta, będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku wg następujących sposobów:

 1. W formie paczki kurierskiej.
 2. Transportem własnym.
 3. Za pomocą odbioru osobistego.

2. W przypadku paczki kurierskiej koszt dostawy wynosi: 18,00 zł brutto, a czas jej realizacji sięga od 1 do 3 dni roboczych.

3. Przy zamówieniu na kwotę powyżej 1500 zł brutto dostawa w Jarocinie i najbliższej okolicy (do 20 km) może zostać przeprowadzona za pomocą naszego transportu.
Dla zamówień o wartości przekraczającej kwotę
2500 zł brutto dostawa (przy przedpłacie na konto) w całej Polsce jest bezpłatna.

4. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego zapraszamy do siedziby firmy, mieszczącej się przy ul. Zacisznej 6a w Jarocinie (woj. wielkopolskie), w każdym dniu roboczym od godziny 8:00 do 14:30.

IX. Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawany towar objęty jest 6-miesięcznym okresem gwarancji, której podstawę stanowi przedstawienie dowodu zakupu. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze (ewentualne wady techniczne, materiałowe, produkcji lub konstrukcyjne).

2. Jeśli Klient otrzyma towar, który dotknięty jest ww. wadami, może złożyć reklamację. Reklamację należy złożyć drogą mailową na adres: sklep@dobrafolia.pl, podając przy tym nr zamówienia i powody ją uzasadniające lub osobiście w siedzibie firmy (ul. Zaciszna 6a, 63-200 Jarocin).

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi usunięcie wady towaru lub, w sytuacji, gdy usunięcie wady jest niemożliwe, wymiana towaru na nowy.

4. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, które powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania towaru lub działania czynników zewnętrznych.

X. Zwrot towaru

1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) konsument, zawierając “umowę na odległość”, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, będący przedmiotem transakcji towar powinien zostać dostarczony na adres sklepu wraz z dowodem zakupu oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać przesłane również drogą elektroniczną. Sklep nie będzie odbierał paczek pobraniowych.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia umowy dostarczony do sklepu towar musi być pełnowartościowym produktem nadającym się do dalszej odsprzedaży, nie może być używany i jest kompletny, nie został zniszczony, posiada oryginalne opakowanie, które nie nosi śladów zniszczenia.

 1. W przypadku, gdy uszkodzenie towaru ma charakter mechaniczny i jest związane z dostawą do Konsumenta przez firmę kurierską, sklep zastrzega sobie prawo do odmowy odstąpienia od umowy. Konsument powinien sprawdzić stan zamówionego towaru w obecności kuriera i sporządzić protokół szkód, jeśli występuje taka konieczność. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę oraz na ewentualne uszkodzenia paczki. Niezbędnym warunkiem uwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie jest jej sprawdzenie przy odbiorze.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów, który nastąpi w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia zwracanego towaru. Zwrot zostanie dokonany przelewem na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 3. Koszty zwrotu towaru do sklepu pozostają po stronie Konsumenta.

XI. Postanowienia końcowe

1. Znaki firmowe i towarowe zamieszczone na stronie sklepu są znakami firmowymi i towarowymi tych firm.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn np.: w sytuacji zmiany przepisów prawa, sposobów płatności i dostaw. Zmiany zapisów regulaminu wchodzą w życie z dniem umieszczenia zaktualizowanego regulaminu na stronie sklepu.

3. Klient akceptuje regulamin sklepu z chwilą złożenia zamówienia. Niezależnie od zmian regulaminu, klienta obowiązują zapisy regulaminu w brzmieniu aktualnym w chwili złożenia zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, zawarte w Kodeksie cywilnym oraz ustawach o: świadczeniu usług drogą elektroniczną, o prawach konsumenta, o ochronie danych osobowych.